Македонски

Patollogji

Instituti i Nefrologjisë është i specializuar për mjekimin e sëmundjeve të traktit urinal si dhe sëmundjet e veshkëve.

Në Institut egzistojnë sallone moderne të pajisura me aparatura për kryerjen e hemodializës. Reparti i Nefrologjisë trajton rastet më të rënda të pacientëve me sëmundje të veshkëve, kurse reparti i urologjisë kryen operacione të traktit urinal.