Shquip

Патологија

Заводот за нефрологија е специјализиран за лекување на болести на уринарниот тракт и бубрежни заболувања.

Во Заводот постојат модерно опремени сали за изведување на хемодијализа. Нефролошкото одделение ги третира потешките случаи на бубрежни заболувања кај пациентите, а уролошкото одделение изведува оперативни зафати на уринарниот тракт.